Bilimsel Program

Search Arama kutusundan isim soyisim yada bildiri Id niz ile arama yapabirsiniz...
Tarih Salon Id Bildiri Başlığı Sunucu Yazarlar
30.10.2020 09:10 SALON 1 20201004 BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Expert ORHAN MEDİKOĞLU Expert ORHAN MEDİKOĞLU, Teacher HALİT ÖNDER
30.10.2020 09:20 SALON 1 20201018 ÇOCUK GELİŞİMİNDE MASALIN YERİ VE ÖNEMİ Teacher NACİYE KARANLIK Teacher NACİYE KARANLIK
30.10.2020 09:30 SALON 1 20201200 PANDEMİDE ÖĞRENCİ OLMAK Assoc. Prof. Dr BEYHAN NAZLI KOÇBEKER EİD Assoc. Prof. Dr BEYHAN NAZLI KOÇBEKER EİD
30.10.2020 09:40 SALON 1 20201002 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MONTESSORİ EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE OLAN ETKİSİNİN VE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Teacher ARZU BADEMLİ Teacher ARZU BADEMLİ
30.10.2020 10:10 SALON 1 20201240 ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE OYUN BAĞIMLILIĞI VE PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ PHD Student MEHMET KAVAKLI PHD Student MEHMET KAVAKLI, Assoc. Prof. Dr S.BARBAROS YALÇIN
30.10.2020 10:20 SALON 1 20201238 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER BEKLENTİLERİ : NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Assoc. Prof. Dr EMİNE ZEHRA TURAN Assoc. Prof. Dr EMİNE ZEHRA TURAN
30.10.2020 10:30 SALON 1 20201031 ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Prof. Dr. ZELİHA TRAŞ PHD Student GÜLDEN GÖKÇEN, Prof. Dr. ZELİHA TRAŞ
30.10.2020 10:40 SALON 1 20201222 TÜRKİYE’DE İLKOKUL DÜZEYİNDE YAZMA BECERİSİ VE YAZILI ANLATIM BECERİSİ İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ Research Assist EMİR YEGANEH Research Assist EMİR YEGANEH, Prof. Dr. İSA KORKMAZ
30.10.2020 10:50 SALON 1 20201223 SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi SUAT ÇAPUK Research Assist EMİR YEGANEH, Dr. Öğr. Üyesi SUAT ÇAPUK, PHD Student ETHEM GÜRHAN
30.10.2020 11:20 SALON 1 20201215 BİREYLERİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Graduate Student ELMAS NUR İBAOĞLU Prof. Dr. ZELİHA TRAŞ, Graduate Student H. BEYZA YAKICI, Graduate Student ELMAS NUR İBAOĞLU, PHD Student UMAY BİLGE BALTACI
30.10.2020 11:30 SALON 1 20201229 DOES THE MOTHER-CHILD RELATIONSHIP RELATED COMPLIANT/NONCOMPLIANT BEHAVIOR OF PRESCHOOLERS Assoc. Prof. Dr NESLİHAN DURMUŞOĞLU SALTALI Assoc. Prof. Dr NESLİHAN DURMUŞOĞLU SALTALI
30.10.2020 11:40 SALON 1 20201214 GENÇ YETİŞKİNLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE KİŞİLERARASI HATAYA İLİŞKİN RUMİNASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Graduate Student ELMAS NUR İBAOĞLU Prof. Dr. ZELİHA TRAŞ, Graduate Student H. BEYZA YAKICI, Graduate Student ELMAS NUR İBAOĞLU, PHD Student UMAY BİLGE BALTACI
30.10.2020 11:50 SALON 1 20201235 YETİŞKİNLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Graduate Student BEYZA YAKICI Prof. Dr. ZELİHA TRAŞ, Graduate Student BEYZA YAKICI, PHD Student BÜŞRA KÖKÇAM, PHD Student UMAY BİLGE BALTACI
30.10.2020 12:00 SALON 1 20201236 GENÇ YETİŞKİNLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE KİŞİLERARASI YETKİNLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ PHD Student BÜŞRA KÖKÇAM Prof. Dr. ZELİHA TRAŞ, Graduate Student BEYZA YAKICI, PHD Student BÜŞRA KÖKÇAM, PHD Student UMAY BİLGE BALTACI
30.10.2020 14:00 SALON 1 20201152 İLKOKUL MATEMATİK DERSİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİR STEM ETKİNLİĞİ Graduate Student FEYZANUR ARDIÇ Graduate Student FEYZANUR ARDIÇ, Assist. Prof. Dr. AHMET OĞUZ AKÇAY
30.10.2020 14:20 SALON 1 20201087 ÖRGÜN VE UZAKTAN EĞİTİMDE GERÇEKLİK UYGULAMALARININ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SAĞLIK ALANINDA İNCELENMESİ Teacher MELIKEH MOUSAVINANEHKERAN Expert KAAN SAĞUER, Teacher MELIKEH MOUSAVINANEHKERAN
30.10.2020 14:50 SALON 1 20201053 EVLİ BİREYLERDE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞUN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Teacher YUSUF ATIŞ Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN, Prof. Dr. ZELİHA TRAŞ, Teacher YUSUF ATIŞ
30.10.2020 15:00 SALON 1 20201081 EBEVEYN TUTUMLARININ ÇOCUĞUN MİZAÇ GELİŞİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Student ŞERİFE AKSOY Student ŞERİFE AKSOY, Student NURSENA ER
30.10.2020 15:10 SALON 1 20201082 FARKLI ÜLKELERDE UYGULANAN OKULLARDA ŞİDDET VE ZORBALIK ÖNLEME ÇALIŞMALARININ AÇIKLANMASI Student ŞERİFE AKSOY Student ŞERİFE AKSOY
30.10.2020 15:20 SALON 1 20201168 ÇOCUK VE GENÇLERDE ÖLÜM KAYGISI VE ÖLÜM EĞİTİMİ Dr. Öğr. Üyesi ALİ FUAT YALÇIN Dr. Öğr. Üyesi ALİ FUAT YALÇIN, Graduate Student RAMAZAN KADIOĞLU
30.10.2020 16:00 SALON 1 20201184 ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNE GÖRE ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİLDE KONUŞMA VE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRİRKEN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Dr. Öğr. Üyesi HÜMSET SEÇKİN Dr. Öğr. Üyesi HÜMSET SEÇKİN
30.10.2020 16:10 SALON 1 20201185 ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNE GÖRE ÖĞRENCİLERİN ALICI DİL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİRKEN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Dr. Öğr. Üyesi HÜMSET SEÇKİN Dr. Öğr. Üyesi HÜMSET SEÇKİN
30.10.2020 16:20 SALON 1 20201143 EBA DERS MATERYALLERİNİN MATERYAL TASARIM İLKELERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi SUAT ÇAPUK Dr. Öğr. Üyesi SUAT ÇAPUK
30.10.2020 17:10 SALON 1 20201176 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Student MERVE NUR BAYIR Student MERVE NUR BAYIR, Student DENİZ ONMUŞ
30.10.2020 17:20 SALON 1 20201164 ERGENLERDE MÜKEMMELİYETÇİ ÖZ SUNUM DÜZEYLERİ İLE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGILARI VE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KURAMSAL TEMELLERİ Dr. Öğr. Üyesi ALİ FUAT YALÇIN Dr. Öğr. Üyesi ALİ FUAT YALÇIN, Student AHMET KOÇYİĞİT
30.10.2020 17:30 SALON 1 20201167 ERGENLERİN BENLİK SAYGILARININ YAŞAM DOYUMU VE BAZI ÖZLÜK NİTELİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi ALİ FUAT YALÇIN Dr. Öğr. Üyesi ALİ FUAT YALÇIN, Teacher HATİCE YİĞİT
30.10.2020 17:50 SALON 1 20201056 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞININ DİKKAT BECERİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ (EFFECTS OF DIGITAL GAME ADDICTION ON ATTENTION SKILLS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN) Student LÜTFİYE NUR KARADELİ Dr. Öğr. Üyesi ALPASLAN GÖZLER, Student LÜTFİYE NUR KARADELİ, Dr. Öğr. Üyesi RABİA GÜL, Student SEDA BÖREKCİ, Student ESRA GÜNGÖR, Student HURİYE ÇALIM, Student BEYZA MUTLU
30.10.2020 18:20 SALON 1 20201194 İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ PHD Student SEHER ESEN PHD Student SEHER ESEN
30.10.2020 18:30 SALON 1 20201219 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BİLİŞSEL ESNEKLİK BECERİLERİNİN GELİŞİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ Research Assist MERVE TEMEL Prof. Dr. EMEL ARSLAN, Research Assist MERVE TEMEL
30.10.2020 18:40 SALON 1 20201203 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN ÖZEL OKULLARA YANSIMALARI Graduate Student SÜMEYYE SOYDEMİR BOR Prof. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ, Research Assist MERVE TEMEL, Graduate Student SÜMEYYE SOYDEMİR BOR, Graduate Student BÜŞRA SARI, Graduate Student ÖZGENUR MERİÇ
30.10.2020 18:50 SALON 1 20201202 COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNİN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ VE VELİLERE YANSIMALARI Graduate Student BÜŞRA SARI Prof. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ, Research Assist MERVE TEMEL, Research Assist EMİR YEGANEH, Graduate Student BÜŞRA SARI, Graduate Student SÜMEYYE SOYDEMİR BOR
31.10.2020 09:00 SALON 1 20201076 KLASİK ORİGAMİ ETKİNLİKLERİ İLE GEOMETRİ ÖĞRETMEYE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ ÖĞRETİM UYGULAMALARI Assoc. Prof. Dr MİHRİBAN HACISALİHOĞLU KARADENİZ Assoc. Prof. Dr MİHRİBAN HACISALİHOĞLU KARADENİZ
31.10.2020 09:10 SALON 1 20201077 MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNİKLERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ 5E ÖĞRENME MODELİ DERS PLANLARINI UYGULAMADA KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER Assoc. Prof. Dr MİHRİBAN HACISALİHOĞLU KARADENİZ Assoc. Prof. Dr MİHRİBAN HACISALİHOĞLU KARADENİZ
31.10.2020 09:20 SALON 1 20201092 STUDENTS’ VIEWS ON VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION AND STRATEGY USE Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN SERÇE Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN SERÇE
31.10.2020 09:30 SALON 1 20201093 HOW CAN WE FOSTER THINKING STYLES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING? Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN SERÇE Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN SERÇE
31.10.2020 09:40 SALON 1 20201046 GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİ (GME) TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMLARI İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ Dr. Öğr. Üyesi ÜMİT KARABIYIK Dr. Öğr. Üyesi ÜMİT KARABIYIK
31.10.2020 10:10 SALON 1 20201021 SOSYAL DESTEK VE AZMİN SOSYAL PROBLEM ÇÖZME İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi HAMDİ KORKMAN Dr. Öğr. Üyesi HAMDİ KORKMAN
31.10.2020 10:20 SALON 1 20201062 MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN ORTAOKUL 5. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dr. Öğr. Üyesi NİLAY ÖZAYDIN Graduate Student ÖZLEM AZILIOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi NİLAY ÖZAYDIN
31.10.2020 10:30 SALON 1 20201032 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DEŞİFRE ÇALMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ( KONYA İLİ ÖRNEĞİ) Graduate Student İPEK SOYDEMİR Graduate Student İPEK SOYDEMİR, Assoc. Prof. Dr H. ONUR KÜÇÜKOSMANOĞLU
31.10.2020 10:40 SALON 1 20201055 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE YÖNELİK BAŞARI VE BAŞARISIZLIK YÜKLEME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ Assoc. Prof. Dr EZGİ BABACAN Teacher YAĞMUR UZMEN, Assoc. Prof. Dr EZGİ BABACAN
31.10.2020 11:20 SALON 1 20201072 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN SINIF ORTAMI VE YARATICILIĞI TEŞVİK EDİCİ DAVRANIŞLARI İLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi CANAN YILDIZ ÇİÇEKLER Dr. Öğr. Üyesi CANAN YILDIZ ÇİÇEKLER, Prof. Dr. NERİMAN ARAL
31.10.2020 11:30 SALON 1 20201091 SES EĞİTİMİNDE TAKLİT YOLUYLA ÖĞRENME Dr. Öğr. Üyesi NİLAY ÖZAYDIN Dr. Öğr. Üyesi NİLAY ÖZAYDIN
31.10.2020 11:40 SALON 1 20201234 EXAMİNATİON OF MOTHER-CHİLD NEGLİGENT BEHAVİOR İN TERMS OF SOME VARİABLES Assoc. Prof. Dr NESLİHAN DURMUŞOĞLU SALTALI Assoc. Prof. Dr NESLİHAN DURMUŞOĞLU SALTALI
31.10.2020 11:50 SALON 1 20201028 ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSİNDE ORFF-SCHULWERK YAKLAŞIMININ UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Assoc. Prof. Dr EZGİ BABACAN Teacher ÇİZEM İPEK SÜALP, Assoc. Prof. Dr EZGİ BABACAN
31.10.2020 13:50 SALON 1 20201034 KLASİK TÜRK MÜZİĞİ'NDE EKOL OLARAK NİTELENDİRİLEN BAYAN SES İCRÂCILARININ SES EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Instructor ŞÜKRAN BİLGE ÖZCAN Instructor ŞÜKRAN BİLGE ÖZCAN, Dr. Öğr. Üyesi VAHİDE BAHAR YİĞİT
31.10.2020 14:00 SALON 1 20201049 ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KANUN ÇALGISI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Graduate Student MEHMET ÇELEBİ Prof. Dr. SEMA SEVİNÇ, Graduate Student MEHMET ÇELEBİ
31.10.2020 14:10 SALON 1 20201035 FLÜT EĞİTİMİNE YÖNELİK TEKNİK VE MÜZİKAL DOKÜMAN ANALİZ MODELLEMESİ (KÖHLER OP:66 ÖRNEĞİ) Dr. Öğr. Üyesi GÖZDE YÜKSEL Dr. Öğr. Üyesi GÖZDE YÜKSEL
31.10.2020 14:20 SALON 1 20201036 TOMASZEWSKİ FLÜT ÖĞRETİM PROGRAMININ TEKNİK VE MÜZİKAL ÇÖZÜMLEMESİ (BİRİNCİ BASAMAK DEĞERLENDİRMESİ) Dr. Öğr. Üyesi GÖZDE YÜKSEL Dr. Öğr. Üyesi GÖZDE YÜKSEL
31.10.2020 14:50 SALON 1 20201037 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇALGI EĞİTİMİNDE ALGILADIKLARI AİLE DESTEĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ( KONYA İLİ ÖRNEĞİ) Assoc. Prof. Dr H. ONUR KÜÇÜKOSMANOĞLU Dr. Öğr. Üyesi GÖZDE YÜKSEL, Assoc. Prof. Dr H. ONUR KÜÇÜKOSMANOĞLU
31.10.2020 15:00 SALON 1 20201067 ÖĞRENME MODELLERİNİN PİYANO DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINA ETKİSİ Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ SELİM KALELİ Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ SELİM KALELİ, Prof. Dr. AYNUR ELHAN NAYİR
31.10.2020 15:10 SALON 1 20201068 PİYANO EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ SELİM KALELİ Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ SELİM KALELİ, Prof. Dr. AYNUR ELHAN NAYİR
31.10.2020 15:30 SALON 1 20201208 AMAZONLAR: YİTİK SAVAŞÇI KADIN TARİHİNİN RESİM SANATINDAKİ İZLERİ Dr. Öğr. Üyesi BETÜL SERBEST YILMAZ Dr. Öğr. Üyesi BETÜL SERBEST YILMAZ
31.10.2020 16:00 SALON 1 20201209 KÜLTÜREL BELLEK VE KENT GÖSTERGELERİ Dr. Öğr. Üyesi AHMET HAKAN YILMAZ Dr. Öğr. Üyesi AHMET HAKAN YILMAZ
31.10.2020 16:10 SALON 1 20201212 TRAVMATİK GÖSTERGELER İLE GÖÇ OLGUSU VE KAVRAMSAL SANAT Dr. EMİNE NUR YILMAZ ARIKAN Dr. EMİNE NUR YILMAZ ARIKAN
31.10.2020 16:20 SALON 1 20201213 SOSYAL KISITLAMALARDA SANAT AKTİVİTELERİ Dr. Öğr. Üyesi AHMET TÜRE Dr. Öğr. Üyesi AHMET TÜRE
31.10.2020 17:10 SALON 1 20201033 KÖY ENSTİTÜLERİNİN DEĞİŞEN İŞLEVSELLİĞİ VE KAPATILMASINA YÖNELİK TARTIŞMALARIN ULUSAL BASINA YANSIMASI (1947-1954) Dr. Öğr. Üyesi SEFA SALİH AYDEMİR Dr. Öğr. Üyesi SEFA SALİH AYDEMİR
31.10.2020 17:40 SALON 1 20201160 İLK MECLİS: KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ Dr. Öğr. Üyesi AYSUN AYNUR YILMAZ Dr. Öğr. Üyesi AYSUN AYNUR YILMAZ
31.10.2020 17:50 SALON 1 20201114 PREHİSTORİK DÖNEMLERDE İZNİK GÖLÜ VE ÇEVRESİ Dr. Öğr. Üyesi KAMİL DOĞANCI Dr. Öğr. Üyesi KAMİL DOĞANCI
31.10.2020 18:20 SALON 1 20201015 TÜRKÇENİN YABANCILARA ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL GÖSTERGELERİN KULLANIMININ DİNLEME METİNLERİNİ ANLAMAYA ETKİSİ Research Assist İMREN YILDIZ Research Assist İMREN YILDIZ, Instructor NESİBE TAŞKIN
31.10.2020 18:30 SALON 1 20201029 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR BAĞLAMINDA ÖĞRENİCİ GÖRÜŞLERİ Instructor NESİBE TAŞKIN Instructor NESİBE TAŞKIN, Research Assist İMREN YILDIZ
31.10.2020 18:40 SALON 1 20201237 “SİS” ŞİİRİNİN “SAFAHAT”TAKİ YANSIMASI Dr. Öğr. Üyesi METİN OKTAY Dr. Öğr. Üyesi METİN OKTAY
29.10.2020 16:00 Çevrimiçi Salon 20201001 İLİŞKİLERDE MODERN ENGEL: PARTNER PHUBBİNG (SOSYOTELİZM) ÜZERİNE BİR DERLEME Dr. Öğr. Üyesi İZZET PARMAKSIZ Dr. Öğr. Üyesi İZZET PARMAKSIZ
29.10.2020 16:10 Çevrimiçi Salon 20201019 ÇOCUK VE YAS: BİR OLGU SUNUMU PHD Student ESRA TEKE PHD Student ESRA TEKE, Prof. Dr. SELAHATTİN AVŞAROĞLU
29.10.2020 16:20 Çevrimiçi Salon 20201020 ÇOCUKLARDA OYUNUN VE OYUN TERAPİSİNİN TERAPÖTİK KULLANIMI VE İYİLEŞTİRİCİ ETKİLERİ PHD Student ESRA TEKE PHD Student ESRA TEKE, Prof. Dr. SELAHATTİN AVŞAROĞLU
29.10.2020 16:30 Çevrimiçi Salon 20201052 OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARINDA BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: İŞ- YERİ PSİKOLOJİK ESNEKLİĞİNİN ARACI ROLÜ Expert HÜSEYİN BUĞRA KARAMAN Dr. Öğr. Üyesi YASİN AYDIN, Expert HÜSEYİN BUĞRA KARAMAN
29.10.2020 16:40 Çevrimiçi Salon 20201080 ERGENLERİN SİBER ZORBALIĞA MARUZ KALMA DÜZEYLERİNİN SOSYAL MEDYA TUTUMLARI VE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI AÇISINDAN İNCELENMESİ PHD Student HÜSEYİN BUĞRA KARAMAN PHD Student HÜSEYİN BUĞRA KARAMAN, Prof. Dr. COŞKUN ARSLAN
29.10.2020 17:10 Çevrimiçi Salon 20201083 ÖZEL İLKOKULLARDA ÇALIŞAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMEN LİDERLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA PHD Student ZEYNEP SUDE ERSU PHD Student ZEYNEP SUDE ERSU, Dr. Öğr. Üyesi OSMAN DALAMAN
29.10.2020 17:20 Çevrimiçi Salon 20201084 KARİKATÜRLÜ ÖĞRETİM MATERYALLERİ İÇEREN TERS YÜZ SINIF MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi JALE KALEMKUŞ Dr. Öğr. Üyesi JALE KALEMKUŞ
29.10.2020 17:30 Çevrimiçi Salon 20201086 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKULLAR İÇİN BİR VERİMLİLİK DENEMESİ: DALTON ÖĞRETİM PLANI Student FATMA ADALIYILMAZ Student FATMA ADALIYILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi MEVLÜT AYDOĞMUŞ
29.10.2020 17:40 Çevrimiçi Salon 20201112 MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK BİÇİMLERİ DERSİNE YÖNELİK İLGİLERİ: KONYA ÖRNEĞİ Assoc. Prof. Dr H. SERDAR ÇAKIRER Assoc. Prof. Dr H. SERDAR ÇAKIRER
29.10.2020 17:50 Çevrimiçi Salon 20201113 MÜZİK EĞİTİMİ VERİLEN KURUMLARDA UD ÇALGISI ÜZERİNE YAPILMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ Assoc. Prof. Dr H. SERDAR ÇAKIRER Assoc. Prof. Dr H. SERDAR ÇAKIRER
29.10.2020 18:20 Çevrimiçi Salon 20201116 ERGENLERİN EBEVEYNE BAĞLANMA İLE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI VE SOSYAL DIŞLANMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Instructor EMİRHAN AKTAŞ Instructor EMİRHAN AKTAŞ, Prof. Dr. ERDAL HAMARTA
29.10.2020 18:30 Çevrimiçi Salon 20201130 6 YAŞ ÇOCUKLARINDA ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Graduate Student MERVE DÜNER Graduate Student MERVE DÜNER, Prof. Dr. EMEL ARSLAN
29.10.2020 18:40 Çevrimiçi Salon 20201133 TÜRKİYE’DE ERKEN OKURYAZARLIK İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR: 2000-2020 YILLARI ARASINDAKİ ARAŞTIRMA YAYINLARININ İNCELENMESİ Research Assist İSMAİL BERAT UZUN Research Assist İSMAİL BERAT UZUN
29.10.2020 18:50 Çevrimiçi Salon 20201118 SCAMPER TEKNİĞİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİR ANALİZİ: META-SENTEZ ÇALIŞMASI Research Assist AYBER ACAR Prof. Dr. EMEL ARSLAN, Research Assist AYBER ACAR
29.10.2020 19:00 Çevrimiçi Salon 20201150 OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNDEKİ ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN VE OLMAYAN ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANIŞ VE SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI PHD Student TAYFUN EROĞLU PHD Student TAYFUN EROĞLU, Dr. Öğr. Üyesi MERAL MELEKOĞLU
29.10.2020 19:10 Çevrimiçi Salon 20201013 ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLERE SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMLE SAAT SÖYLEME BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ Instructor ZEHRA KURŞUN Instructor ZEHRA KURŞUN
30.10.2020 10:10 Çevrimiçi Salon 20201095 SINIF İÇİ OLUMSUZ DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ (SİODÖ) GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Teacher YILDIZ YENEN AVCI Teacher YILDIZ YENEN AVCI
30.10.2020 10:20 Çevrimiçi Salon 20201096 MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMANLARINDA AKRABALIK İLİŞKİSİ 1: KUZENLER Teacher YILDIZ YENEN AVCI Teacher YILDIZ YENEN AVCI
30.10.2020 10:30 Çevrimiçi Salon 20201188 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINDA SANAT EĞİTİMCİSİ VE SANATÇI KİMLİĞİYLE BİR DEĞER VEYSEL ERÜSTÜN Assoc. Prof. İBRAHİM ÇOBAN Assoc. Prof. İBRAHİM ÇOBAN
30.10.2020 10:40 Çevrimiçi Salon 20201190 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINDA GERÇEKLİĞİ PLASTİK BİR DEĞERLE İFADEREK DOĞA İLE BÜTÜNLEŞTİREN SANATÇI HAMZA İNANÇ Assoc. Prof. İBRAHİM ÇOBAN Assoc. Prof. İBRAHİM ÇOBAN
30.10.2020 11:20 Çevrimiçi Salon 20201183 ORTHODONTİC AND ORTHOGNATHİC APPROACHES İN SKELETAL CLASS III MALOCCLUSİON: CASE REPORT Expert ESRA ULUSOY MUTLUOL Expert ESRA ULUSOY MUTLUOL, Expert ZEYNEP NORÇİNLİ, Assoc. Prof. Dr ZELİHA MÜGE BAKA, Assoc. Prof. Dr MEHMET AKIN, Assoc. Prof. Dr OSMAN AKDAĞ
30.10.2020 11:30 Çevrimiçi Salon 20201242 NÂBÎZÂDE NÂZIM’IN “YÂDİGÂRLARIM” ADLI ESERİNİN OTOBİYOGRAFİ-HİKÂYE TÜRLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi METİN OKTAY Dr. Öğr. Üyesi METİN OKTAY
30.10.2020 11:40 Çevrimiçi Salon 20201239 SİGORTA İŞLEMLERİNDE BLOKZİNCİR (BLOCKCHAİN) İŞ MODELİ UYGULAMASI PHD Student SEZAİ TUNCA PHD Student SEZAİ TUNCA
30.10.2020 11:50 Çevrimiçi Salon 20201161 DUDAK DAMAK YARIĞI GÖRÜLEN ERİŞKİN HASTALARDA ALT ÇENE ASİMETRİ VARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi LEYLA ÇİME AKBAYDOĞAN Dr. Öğr. Üyesi LEYLA ÇİME AKBAYDOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi HAYRİ AKMAN, Dr. Öğr. Üyesi KORAY SÜRME, Assoc. Prof. Dr MEHMET AKIN
30.10.2020 12:00 Çevrimiçi Salon 20201182 BEING A MIGRANT WOMAN IN TIMES OF CORONAVIRUS Research Assist MELİHA FUNDA AFYONOĞLU Research Assist MELİHA FUNDA AFYONOĞLU
30.10.2020 13:40 Çevrimiçi Salon 20201131 ÖĞRETMENLERİN OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİKLERİYLE İLGİLİ ALGI VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN EĞİTİMLE DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi BURCU ÇABUK Dr. Öğr. Üyesi BURCU ÇABUK, Dr. Öğr. Üyesi GÜLÜZAR ŞULE TEPETAŞ CENGİZ, Dr. Öğr. Üyesi GÖZDE SIRGANCI, Dr. SERKAN YAŞAR GÜNEY
30.10.2020 13:50 Çevrimiçi Salon 20201132 “ÖYKÜLEŞTİRME YAKLAŞIMINI (STORYLİNE) ÖĞRENİYORUM” ÇALIŞMALARININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖYKÜLEŞTİRME YAKLAŞIMINA YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ Dr. SERKAN YAŞAR GÜNEY Dr. Öğr. Üyesi GÜLÜZAR ŞULE TEPETAŞ CENGİZ, Dr. Öğr. Üyesi BURCU ÇABUK, Dr. Öğr. Üyesi GÖZDE SIRGANCI, Dr. SERKAN YAŞAR GÜNEY
30.10.2020 14:00 Çevrimiçi Salon 20201180 ÇOCUKLARIN KALPLERİNDE FİLİZLENEN TOHUMLAR: İLKOKULDA AHLÂK EĞİTİMİ UYGULAMASININ AİLE VE KÖY KÜLTÜRÜNDEKİ YANSIMASI Teacher İSA GÜNGÖR Teacher İSA GÜNGÖR, Assoc. Prof. Dr BEYHAN NAZLI KOÇBEKER EID
30.10.2020 14:10 Çevrimiçi Salon 20201204 2018 İLKOKUL FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE PROGRAMIN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ Teacher MERVE KÖDER, Prof. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ
30.10.2020 14:20 Çevrimiçi Salon 20201205 4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTAPLARINDAKİ DEĞERLENDİRME SORULARININ ÇEŞİTLİ AÇILARDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ Teacher NAZMİYE BUKET DOĞAN, Prof. Dr. SABAHATTİN ÇİFTÇİ
30.10.2020 14:50 Çevrimiçi Salon 20201017 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Graduate Student FERİHAN YAZICI Graduate Student FERİHAN YAZICI, Prof. Dr. ŞABAN ORTAK, Dr. Öğr. Üyesi MEHMET KÜRŞAT KOCA
30.10.2020 15:00 Çevrimiçi Salon 20201026 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KÜTÜPHANEYE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Graduate Student FERİHAN YAZICI Graduate Student FERİHAN YAZICI, Dr. Öğr. Üyesi MEHMET KÜRŞAT KOCA
30.10.2020 15:10 Çevrimiçi Salon 20201136 HASAN ALİ YÜCEL : BİR EĞİTİM MİMARI ÜZERİNE İNCELEME Research Assist AYLİN SALTÜRK Dr. Öğr. Üyesi CUMHUR GÜNGÖR, Research Assist AYLİN SALTÜRK
30.10.2020 15:20 Çevrimiçi Salon 20201141 EĞİTİM SİSTEMİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM: PAULO FREİRE’NİN EZİLENLERİN PEDAGOJİSİ ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Research Assist AYLİN SALTÜRK Dr. Öğr. Üyesi CUMHUR GÜNGÖR, Research Assist AYLİN SALTÜRK
30.10.2020 15:30 Çevrimiçi Salon 20201147 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN SAPTANMASI VE EĞİTİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Research Assist AYLİN SALTÜRK Research Assist AYLİN SALTÜRK, Dr. Öğr. Üyesi CUMHUR GÜNGÖR
30.10.2020 16:00 Çevrimiçi Salon 20201124 TÜRKİYE İLE ÇİN’İN YÜKSEK ÖĞRETİMDE FİNANSMAN MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PHD Student AKIN GÜNGÖR Assoc. Prof. Dr OSMAN FERDA BEYTEKİN, PHD Student AKIN GÜNGÖR
30.10.2020 16:10 Çevrimiçi Salon 20201135 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAZIRLADIKLARI KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN İNCELENMESİ Research Assist ÜMMÜ GÜLSÜM DURUKAN Assoc. Prof. Dr SEDAT KARAÇAM, Research Assist ÜMMÜ GÜLSÜM DURUKAN
30.10.2020 16:20 Çevrimiçi Salon 20201197 GEBELİKTE CİNSELLİĞE PROGRESİF KAS GEVŞEME EGZERSİZLERİNİN ETKİLERİ Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN ŞANLI Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN ŞANLI
30.10.2020 16:30 Çevrimiçi Salon 20201199 GÜNCEL YAKLAŞIMLARLA PREEKLAMPSİ Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN ŞANLI Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN ŞANLI
30.10.2020 16:40 Çevrimiçi Salon 20201206 TÜRK RESMİNDE KADININ TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜNE DAİR YANSIMALAR: ŞEREF AKDİK ÖRNEĞİ Prof. Dr. AHMET DALKIRAN Prof. Dr. AHMET DALKIRAN
30.10.2020 17:10 Çevrimiçi Salon 20201101 PANAS-C (ÇOCUK) VE PANAS C-P (EBEVEYN) ÖLÇEKLERİNİN TÜRK KÜLTÜRÜ’NE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI PHD Student DERYA SARI PHD Student DERYA SARI, Prof. Dr. ASLI UZ BAŞ
30.10.2020 17:20 Çevrimiçi Salon 20201103 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN SOSYAL ZEKA AÇISINDAN İNCELENMESİ Instructor Dr. TUNCAY ORAL Instructor Dr. TUNCAY ORAL
30.10.2020 17:30 Çevrimiçi Salon 20201115 ÜSTÜN ZEKALI OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. AYŞEGÜL YETKİN TEKİN Student SEDA TEMELLİ, Dr. AYŞEGÜL YETKİN TEKİN
30.10.2020 17:40 Çevrimiçi Salon 20201117 PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖZ YETERLİK İLE MESLEKİ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Graduate Student OSMAN ERDENİZ Graduate Student OSMAN ERDENİZ, Assoc. Prof. Dr HATİCE KUMCAĞIZ
30.10.2020 17:50 Çevrimiçi Salon 20201134 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGU DÜZENLEME İLE MADDE KULLANIMI ARASINDA İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Dr. AYŞEGÜL YETKİN TEKİN Graduate Student MESUT BATUR, Dr. AYŞEGÜL YETKİN TEKİN, Assist. Prof. Dr. ATİLLA TEKİN
30.10.2020 18:20 Çevrimiçi Salon 20201140 NİTELİKLİ OKULA DÖNÜŞTÜRÜLEN BİR LİSENİN PAYDAŞLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI Teacher YASEMİN FATMA TEKİN Teacher YASEMİN FATMA TEKİN, Assoc. Prof. Dr PINAR YENGİN SARPKAYA
30.10.2020 18:30 Çevrimiçi Salon 20201149 ÖĞRETMEN ADAYLARININ YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi FATMA TORUN Dr. Öğr. Üyesi ESRA AÇIKGÜL FIRAT, Dr. Öğr. Üyesi FATMA TORUN
30.10.2020 18:40 Çevrimiçi Salon 20201151 ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER İLE GÜNLÜK YAŞAMLARI ARASINDA KURDUKLARI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi FATMA TORUN Dr. Öğr. Üyesi FATMA TORUN
30.10.2020 18:50 Çevrimiçi Salon 20201162 ÖĞRETMENLERİN HAFIZA METOTLARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÜLKELERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Dr. MEHTAP COŞGUN BAŞAR Dr. MEHTAP COŞGUN BAŞAR, Dr. ULVİYE AKIN, Dr. FUAT ELKONCA
30.10.2020 19:00 Çevrimiçi Salon 20201039 SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİNİN UYGULAMA AŞAMALARINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR Teacher GÜLDEN KAVAK Teacher GÜLDEN KAVAK, Assoc. Prof. Dr SAYİME ERBEN KEÇİCİ
30.10.2020 19:10 Çevrimiçi Salon 20201108 NİĞDE İDADİSİ Assoc. Prof. Dr KERİM SARIÇELİK Assoc. Prof. Dr KERİM SARIÇELİK
30.10.2020 19:20 Çevrimiçi Salon 20201109 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI VİLAYETLERİNDE EĞİTİMİN FİNANSMANI Assoc. Prof. Dr KERİM SARIÇELİK Assoc. Prof. Dr KERİM SARIÇELİK
31.10.2020 09:00 Çevrimiçi Salon 20201125 TÜRKİYE'DE YABANCI DİLDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARININ SİSTEMATİK ANALİZİ: MEVCUT PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Student FATMA ZEHRA YUKSEL Student FATMA ZEHRA YUKSEL, Instructor Dr. METİN BULUS
31.10.2020 09:10 Çevrimiçi Salon 20201104 COMPONENTS OF SUCCESS İN ELT FROM THE EYES OF LEADİNG ACTORS- TEACHERS & STUDENTS Graduate Student KÜBRA AYAZ Graduate Student KÜBRA AYAZ
31.10.2020 09:20 Çevrimiçi Salon 20201090 INCİDENTAL VOCABULARY LEARNİNG DURİNG NATURAL L2 READİNG: THE ROLE OF ATTENTİON SPAN ON RECALL PERFORMANCE Dr. Öğr. Üyesi EMRAH DOLGUNSÖZ Dr. Öğr. Üyesi EMRAH DOLGUNSÖZ
31.10.2020 09:30 Çevrimiçi Salon 20201120 ANALYSIS OF THE RESOURCES THAT MATHEMATICS TEACHERS CONSIDERED IN THE PROCESS OF DIDACTIC TRANSPOSITION: VIDEO COURSE EXAMPLE Graduate Student MERVE BAYCAN Assoc. Prof. Dr EYÜP SEVİMLİ, Graduate Student MERVE BAYCAN
31.10.2020 09:40 Çevrimiçi Salon 20201121 EVALUATION OF TEACHER PRACTICES ON VIRTUAL AND FACE-TO-FACE ENVIRONMENT: CASE OF PROBABILITY CONCEPT Graduate Student SÜMEYYE GAYRETLİ Assoc. Prof. Dr EYÜP SEVİMLİ, Graduate Student SÜMEYYE GAYRETLİ
31.10.2020 10:10 Çevrimiçi Salon 20201122 DO DIFFERENCES IN INSTRUCTIONAL STRATEGY AFFECT SOCIOMATHEMATICAL NORM FORMATION? AN OVERVIEW OF ALGEBRAIC EXPRESSIONS AND IDENTITIES Teacher AYDIN SELVİ Assoc. Prof. Dr EYÜP SEVİMLİ, Teacher AYDIN SELVİ
31.10.2020 10:20 Çevrimiçi Salon 20201111 2000-2017 YILLARI ARASINDA MATEMATİK KAYGISI İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Teacher FATMA NİHAL BAYLAN Teacher FATMA NİHAL BAYLAN, Prof. Dr. AHMET ERDOĞAN
31.10.2020 10:30 Çevrimiçi Salon 20201142 MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ORAN”, “KESİR”, “BÖLME”, “YÜZDE” VE “RASYONEL SAYI” İLE İLGİLİ KAVRAMSAL YAPILARI Instructor SELVA BÜŞRA TURAN Instructor SELVA BÜŞRA TURAN, Prof. Dr. AHMET ERDOĞAN
31.10.2020 10:40 Çevrimiçi Salon 20201230 THE ADAPTATION TO TURKISH THE SCALES OF ATTITUDE TOWARDS PHYSICS, AND PERCEPTION RELATED TO PHYSICS TEACHING AND LEARNING Assoc. Prof. Dr IMRAN ORAL Assoc. Prof. Dr IMRAN ORAL, Teacher MEHMET ERKILIÇ
31.10.2020 10:50 Çevrimiçi Salon 20201231 EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDE TOWARDS PHYSICS COURSE, PERCEPTION RELATED TO PHYSICS TEACHING AND LEARNING, AND PHYSICS SUCCESS Assoc. Prof. Dr IMRAN ORAL Assoc. Prof. Dr IMRAN ORAL, Teacher MEHMET ERKILIÇ
31.10.2020 11:20 Çevrimiçi Salon 20201232 OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞUN BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ BAĞLAMINDA FİLM ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Graduate Student YAĞMUR KAYA Graduate Student YAĞMUR KAYA, Assoc. Prof. Dr TUĞBA SARI
31.10.2020 11:30 Çevrimiçi Salon 20201102 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON KULLANIM AMAÇLARININ BELİRLENMESİ Instructor AYKUT GÜNLÜ Instructor AYKUT GÜNLÜ, Prof. Dr. ASLI UZ BAŞ
31.10.2020 11:40 Çevrimiçi Salon 20201126 KADINA YÖNELİK ŞİDDET VAKALARI İLE KARŞILAŞMA OLASILIKLARI OLAN MESLEK GRUPLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET ALGI DÜZEYİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Student SELDA ÜNYELİ Student SELDA ÜNYELİ, Assoc. Prof. Dr HATİCE KUMCAĞIZ
31.10.2020 11:50 Çevrimiçi Salon 20201129 EVLİ KADINLARDA CİNSEL YAŞAM KALİTESİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Graduate Student SEZEN NECLA MUTLU Graduate Student SEZEN NECLA MUTLU, Assoc. Prof. Dr HATİCE KUMCAĞIZ
31.10.2020 12:00 Çevrimiçi Salon 20201127 ON THE PRACTİCE OF LATENT VARİABLE MEDİATİON MODELİNG WİTH HİGHER-ORDER FACTOR STRUCTURES İN EDUCATİONAL LEADERSHİP RESEARCH: A MONTE CARLO SİMULATİON STUDY Instructor Dr. METİN BULUS Instructor Dr. METİN BULUS, Research Assist ABDULLAH FARUK KİLİC
31.10.2020 13:40 Çevrimiçi Salon 20201123 TÜRKİYE VE POLONYA’NIN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜREÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PHD Student AKIN GÜNGÖR Assoc. Prof. Dr OSMAN FERDA BEYTEKİN, PHD Student AKIN GÜNGÖR
31.10.2020 13:50 Çevrimiçi Salon 20201128 OKUL MÜDÜRLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Expert KADİR YILMAZ Expert KADİR YILMAZ, Assoc. Prof. Dr PINAR YENGİN SARPKAYA
31.10.2020 14:00 Çevrimiçi Salon 20201079 DUYGUSAL ZEKA PUANLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞINA SAHİP OLMA DURUMUNA GÖRE DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ Student AHMET UĞUR Student AHMET UĞUR
31.10.2020 14:10 Çevrimiçi Salon 20201189 ALTINCI SINIF "SES VE ÖZELLİKLERİ" ÜNİTESİNE YÖNELİK PROBLEME DAYALI HİPOTEZ TEST ETME DENEYSEL ETKİNLİKLERİ GELİŞTİRİLMESİ Graduate Student GÜLGÜN BAKIRLI Assoc. Prof. Dr GÜLİZ AYDIN, Graduate Student GÜLGÜN BAKIRLI
31.10.2020 14:20 Çevrimiçi Salon 20201193 ALTINCI SINIF "SES VE ÖZELLİKLERİ" ÜNİTESİNE İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Graduate Student GÜLGÜN BAKIRLI Graduate Student GÜLGÜN BAKIRLI, Assoc. Prof. Dr GÜLİZ AYDIN
31.10.2020 14:50 Çevrimiçi Salon 20201040 E-TİCARET SİTELERİ ARAYÜZ TASARIMLARINDA BOŞLUK KULLANIMI Instructor ÖMER ZAHİD KUBAT Instructor ÖMER ZAHİD KUBAT
31.10.2020 15:00 Çevrimiçi Salon 20201041 ESNEK WEB SİTESİ TASARIMLARINDA MOBİL BOYUTTA KULLANILABİLİRLİK Instructor ÖMER ZAHİD KUBAT Instructor ÖMER ZAHİD KUBAT
31.10.2020 15:10 Çevrimiçi Salon 20201088 ANTALYA ÖRNEĞİNDE OTEL BAHÇESİ PEYZAJ TASARIMI VE UYGULAMASI Dr. Öğr. Üyesi ORHUN SOYDAN Dr. Öğr. Üyesi ORHUN SOYDAN
31.10.2020 15:20 Çevrimiçi Salon 20201089 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANARAK YANGIN GÖZETLEME KULELERİ GÖRÜNÜRLÜK ANALİZLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Öğr. Üyesi ORHUN SOYDAN Dr. Öğr. Üyesi ORHUN SOYDAN, Other FAZİLET KARASAKAL
31.10.2020 15:30 Çevrimiçi Salon 20201137 ÇEVRE ODAKLI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNE BETİMSEL BİR ANALİZ: GREENPEACE TÜRKİYE VE DOĞA DERNEĞİ ÖRNEĞİ Research Assist RESUL TAŞAN Research Assist RESUL TAŞAN, Research Assist HARUN DAĞ, Research Assist NURULLAH ZAFER KARTAL
31.10.2020 16:00 Çevrimiçi Salon 20201186 İNSTAGRAM'DA HABER Graduate Student BERK ÖZKAN Graduate Student BERK ÖZKAN, Graduate Student OZAN KIRMIZITAŞ
31.10.2020 16:10 Çevrimiçi Salon 20201187 KARA CUMA REKLAMLARININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE ETKİSİ: YOUTUBE ÖRNEĞİ Graduate Student BERK ÖZKAN Graduate Student BERK ÖZKAN, Graduate Student OZAN KIRMIZITAŞ
31.10.2020 16:20 Çevrimiçi Salon 20201201 SALGIN HASTALIK KONULU FELAKET FİLMLERİNDE PANİK YALNIZLIK VE GÜVENSİZLİĞİN ANLATIYA YANSIMA BİÇİMLERİ Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZGÜR Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÖZGÜR
31.10.2020 16:30 Çevrimiçi Salon 20201138 BİR KAMU KURUMU OLARAK SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: COVİD-19 SÜRECİ YOUTUBE İÇERİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Research Assist RESUL TAŞAN Research Assist NURULLAH ZAFER KARTAL, Research Assist HARUN DAĞ, Research Assist RESUL TAŞAN
31.10.2020 16:40 Çevrimiçi Salon 20201192 GELENEKSEL VE YENİ MEDYADA YALAN HABER Graduate Student BERK ÖZKAN Graduate Student OZAN KIRMIZITAŞ, Graduate Student BERK ÖZKAN
31.10.2020 17:10 Çevrimiçi Salon 20201158 AKILCI İLAÇ KULLANIMINA ÇOCUK SAĞLIĞI AÇISINDAN BAKIŞ Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN
31.10.2020 17:20 Çevrimiçi Salon 20201159 ÇOCUKLARDA DAMARYOLU AÇMAYI KOLAYLAŞTIRAN YÖNTEMLER Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN Assoc. Prof. Dr AYŞE SONAY TÜRKMEN
31.10.2020 17:30 Çevrimiçi Salon 20201221 ÇOCUKLARDA PİŞİK TEDAVİSİNDE KULLANILAN NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT ŞAHİNER Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT ŞAHİNER
31.10.2020 17:40 Çevrimiçi Salon 20201220 BEBEKLERDE AĞRI YÖNETİMİNDE KULLANILAN NON FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT ŞAHİNER Assoc. Prof. Dr NEJLA CANBULAT ŞAHİNER
31.10.2020 17:50 Çevrimiçi Salon 20201012 OTİZMLİ KARDEŞİ OLAN ÇOCUKLARIN BABALARINA UYGULANAN FİLİAL TERAPİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Instructor ZEHRA KURŞUN Instructor ZEHRA KURŞUN
31.10.2020 18:20 Çevrimiçi Salon 20201179 CUMHURİYET HALK PARTİSİ MÜSTAKİL GRUBU (1939-1946) Prof. Dr. CEMAL GÜVEN Prof. Dr. CEMAL GÜVEN
31.10.2020 18:30 Çevrimiçi Salon 20201181 MİLLÎ HÂKİMİYET BAYRAMI Prof. Dr. CEMAL GÜVEN Prof. Dr. CEMAL GÜVEN
31.10.2020 18:40 Çevrimiçi Salon 20201207 ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK RESMİNDE EĞİTİM TEMASINA DAİR: MALİK AKSEL ÖRNEĞİ Prof. Dr. AHMET DALKIRAN Prof. Dr. AHMET DALKIRAN
31.10.2020 18:50 Çevrimiçi Salon 20201233 TOPLUM DÖNÜŞÜMÜ VE KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE İNSANİ DEĞERLERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BUNUN AZERBAYCAN TOPLUMUNA YANSIMASI Assoc. Prof. Dr YAGUT ALİYEVA Assoc. Prof. Dr YAGUT ALİYEVA, Dr. Öğr. Üyesi SEVİNÇ ALİYEVA
31.10.2020 19:00 Çevrimiçi Salon 20201218 BAĞLAMA İCRACILIĞINDA TAVIR KAVRAMI VE YÖRESEL BAĞLAMA TAVIRLARININ OLUŞUM SÜRECİ Research Assist BURAK KURUBAŞ Research Assist BURAK KURUBAŞ
31.10.2020 19:10 Çevrimiçi Salon 20201022 TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SERA ETKİSİ KONUSUNA İLİŞKİN BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ Student METİN GÖNÜLTAŞ Student METİN GÖNÜLTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi ABDURRAHMAN ATEŞ, Prof. Dr. ALİ ATEŞ
31.10.2020 19:20 Çevrimiçi Salon 20201025 TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ PHD Student METİN GÖNÜLTAŞ PHD Student METİN GÖNÜLTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi ABDURRAHMAN ATEŞ, Prof. Dr. ALİ ATEŞ
31.10.2020 09:00 SALON 6 20201005 TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN METALİK BALATALARIN AVANTAJLARI Dr. Öğr. Üyesi SELAHATTİN BUDAK Dr. Öğr. Üyesi SELAHATTİN BUDAK
31.10.2020 09:10 SALON 6 20201006 YÜKSEK SICAKLIKLARDA KULLANILAN ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARININ TOZ METALÜRJİSİ İŞLEMLERİ Dr. Öğr. Üyesi SELAHATTİN BUDAK Dr. Öğr. Üyesi SELAHATTİN BUDAK
31.10.2020 09:20 SALON 6 20201027 OTOMOTİV SÜSPANSİYON SİSTEMİNDE TİTREŞİM ENERJİSİNDEN ALTERNATİF ENERJİ ELDE EDİNİM YÖNTEMLERİ Assoc. Prof. Dr ABDULLAH ENGİN ÖZÇELİK Student FATMA TUNCAL, Assoc. Prof. Dr ABDULLAH ENGİN ÖZÇELİK
31.10.2020 09:30 SALON 6 20201144 UZAKTAN EĞİTİMDEKİ BİYOMEDİKAL DERSİNDE ETKİLEŞİMLİ UYGULAMALAR Instructor Dr. YALÇIN EZGİNCİ Instructor Dr. YALÇIN EZGİNCİ
31.10.2020 09:40 SALON 6 20201145 PANDEMİ DÖNEMİNDE DEVRE ANALİZİ LAB. DERSİNDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASI Instructor Dr. YALÇIN EZGİNCİ Instructor Dr. YALÇIN EZGİNCİ
31.10.2020 10:10 SALON 6 20201045 PROFILES OF YOUNG ADULT PRISONERS WHO WERE CONVICTED OF VIOLENT CRIMES Student EDA DİKSAÇ Student EDA DİKSAÇ, Dr. Öğr. Üyesi EVRİM ÇETİNKAYA YILDIZ
31.10.2020 10:20 SALON 6 20201023 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI Instructor SÜMEYYA KAYA BUDAK Instructor SÜMEYYA KAYA BUDAK
31.10.2020 10:30 SALON 6 20201024 SAĞLIK PERSONEL ADAYLARININ YAŞLI İSTİSMARI VE İHMALİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Instructor SÜMEYYA KAYA BUDAK Instructor SÜMEYYA KAYA BUDAK
31.10.2020 10:40 SALON 6 20201042 GENÇ YETİŞKİN MAHKÛMLAR İÇİN GELİŞTİRİLEN ÖFKE KONTROL PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ Student EDA DİKSAÇ Student EDA DİKSAÇ, Dr. Öğr. Üyesi EVRİM ÇETİNKAYA YILDIZ
31.10.2020 10:50 SALON 6 20201043 ŞİDDET SUÇU İŞLEMİŞ GENÇ YETİŞKİN MAHKUMLARIN PROFİLLERİ Student EDA DİKSAÇ Student EDA DİKSAÇ, Dr. Öğr. Üyesi EVRİM ÇETİNKAYA YILDIZ
31.10.2020 11:20 SALON 6 20201044 THE EFFECTIVENESS OF ANGER CONTROL PROGRAM FOR YOUNG ADULT PRISONERS Student EDA DİKSAÇ Student EDA DİKSAÇ, Dr. Öğr. Üyesi EVRİM ÇETİNKAYA YILDIZ
31.10.2020 11:30 SALON 6 20201226 YAS DÖNEMİNDE ÇOCUKLARA YARDIM Assoc. Prof. Dr MUSTAFA USLU Assoc. Prof. Dr MUSTAFA USLU
31.10.2020 11:40 SALON 6 20201228 YAS DÖNEMİNDE ERGENLERE YARDIM Assoc. Prof. Dr MUSTAFA USLU Assoc. Prof. Dr MUSTAFA USLU
31.10.2020 11:50 SALON 6 20201227 EGZERSİZİN HAMİLE OLAN VE OLMAYAN KADINLARIN KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ PHD Student ÖZLEM SİNEM USLU PHD Student ÖZLEM SİNEM USLU, Assoc. Prof. Dr ALPASLAN GÖRÜRÜCÜ
31.10.2020 12:00 SALON 6 20201156 AFYONKARAHİSAR İLİ HALKININ COVİD-19'DAN KORUNMA AMAÇLI KULLANDIKLARI GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TEDAVİ YÖNTEMLERİ Expert Dr. BETÜL DEMİRCİLER YAVAŞ Expert Dr. BETÜL DEMİRCİLER YAVAŞ
31.10.2020 13:40 SALON 6 20201009 ÇOCUK PARKLARININ OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINDA KULLANIMI: REHBER MATERYAL GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Dr. Öğr. Üyesi BÜŞRA BAKİOĞLU Dr. Öğr. Üyesi BÜŞRA BAKİOĞLU
31.10.2020 13:50 SALON 6 20201100 TÜRKİYE’DE MEDİKAL TURİZM Instructor SERAP KIRICI Instructor SERAP KIRICI
31.10.2020 14:00 SALON 6 20201241 ERGENLERİN TERCİH ETTİĞİ KİTAPLARDA YER ALAN BAŞKAHRAMANLARIN MESLEKLERİNİN İNCELENMESİ PHD Student MİNE BEGÜMHA ALABAY PHD Student MİNE BEGÜMHA ALABAY, Assoc. Prof. Dr S.BARBAROS YALÇIN
31.10.2020 15:00 SALON 6 20201173 NARİNGENİN UYGULAMASI SIÇANLARDA İ/R’YE BAĞLI DNA HASARINI ÖNLER Graduate Student MERVE SOMUNCU Graduate Student MERVE SOMUNCU, Research Assist DERVİŞ DAŞDELEN, Research Assist SALTUK BUĞRA BALTACI, Assoc. Prof. Dr ESMA MENEVŞE, Prof. Dr. RASİM MOĞULKOÇ, Prof. Dr. ABDULKERİM KASIM BALTACI
31.10.2020 15:20 SALON 6 20201098 HEMŞİRELİKTE BİLİMSEL YAKLAŞIM: KANITA DAYALI UYGULAMALAR Instructor SERAP KIRICI Instructor SERAP KIRICI
31.10.2020 15:30 SALON 6 20201099 DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARININ GELİŞİM SÜRECİ Instructor SERAP KIRICI Instructor SERAP KIRICI
31.10.2020 16:00 SALON 6 20201224 CENTRAL BANK INDEPENDENCE AND ECONOMIC INDICATORS RELATIONSHIP Dr. Öğr. Üyesi ALİ KAHRAMANOGLU Dr. Öğr. Üyesi ALİ KAHRAMANOGLU
31.10.2020 16:10 SALON 6 20201225 SİGORTACILIKTA RİSK YÖNETİMİ VE ALTERNATİF MODELLER Dr. Öğr. Üyesi ALİ KAHRAMANOĞLU Dr. Öğr. Üyesi ALİ KAHRAMANOĞLU
31.10.2020 16:20 SALON 6 20201061 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE MEDYANIN KARAR VERİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Dr. Öğr. Üyesi AYŞEGÜL GÜLER Dr. Öğr. Üyesi AYŞEGÜL GÜLER
31.10.2020 17:10 SALON 6 20201078 ROMA PROVİNCİA SİSTEMİNİN EKONOMİK YÖNÜ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Dr. Öğr. Üyesi KAMİL DOĞANCI Dr. Öğr. Üyesi KAMİL DOĞANCI
31.10.2020 17:20 SALON 6 20201094 ANALYSİS OF THE MEYEROWİTZ STORİES FİLM THROUGH NEUROSİS THEORY Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN ÖZKENT Dr. Öğr. Üyesi YASEMİN ÖZKENT
31.10.2020 17:30 SALON 6 20201139 CRİSTOFORO LANDİNO’NUN XANDRA II.20’DE PARACLAUSİTHYRON İZLEĞİNİ KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Instructor Dr. RUKİYE ÖZTÜRK Instructor Dr. RUKİYE ÖZTÜRK

CONGRESS DATE

19 - 22 April 2020

CONGRESS VENNUE

HaydarPasha Palace

MAIL ADRESS

info@incescongress.com